Aktualności

obrazek news
Gmina

Transmisja LXIV Sesji Rady Gminy Ostróda

28.02.2023
 

Adres aktualnego kanału transmisji: 

www.esesja.gminaostroda.pl

Transmisja LXIV Sesji Rady Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27.02.2023
27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Z tej okazji życzymy wszystkim organizacjom pozarządowym samych sukcesów, ogromu inspiracji oraz wielu nowych kreatywnych inicjatyw. Ten dzień jest również znakomitą okazją do podziękowania Państwu za wszelki trud i ogromną pracę, jaką na co dzień wykonujecie na rzecz naszej małej ojczyzny i społeczności lokalnej.
Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych
obrazek news
Gmina

Podziękowanie

24.02.2023
Serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę z Samorządem Gminy Ostróda dla Ewy Gubernat Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostródzie.

Życzymy wspaniałego wypoczynku na zasłużonej emeryturze, realizacji wszystkich planów, satysfakcji z podejmowanych inicjatyw oraz wszelkiej pomyślności.
 
Podziękowanie
obrazek news
Gmina

Prośba o wsparcie

24.02.2023

Prośba o wsparcie dla mieszkańca naszej gminy - Czarka z miejscowości Glaznoty. 

Prośba o wsparcie
obrazek news
Gmina

Eko-Sołectwo

23.02.2023

Zachęcamy do udziału w konkursie "Eko- Sołectwo".

Eko-Sołectwo
obrazek news
Gmina

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024

21.02.2023
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024
obrazek news
Gmina

Ankieta dot. prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława - Olsztyn - Korsze - granica państwa wraz z linią nr 205 Wielewo - Anielin Gradowo - granica państwa” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” i koniecznością zorganizowania konsultacji społecznych, w związku z likwidacją przejazdów kolejowo - drogowych.

20.02.2023

 

Link do ankiet i proponowanych rozwiązań projektowych: https://tinyurl.com/UGOstroda

Ankieta dot. prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława - Olsztyn - Korsze - granica państwa wraz z linią nr 205 Wielewo - Anielin Gradowo - granica państwa” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” i koniecznością zorganizowania konsultacji społecznych, w związku z likwidacją przejazdów kolejowo - drogowych.
obrazek news
Gmina

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie

17.02.2023

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika i 480. rocznica jego śmierci. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie związany z astronomem przygotował się do tej rocznicy w sposób szczególny. Organizatorami uroczystości był Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie oraz Gmina Ostróda. Wspomnienie urodzin wielkiego Polaka obfitowało w wiele niespodzianek. Uczniowie Gminy Ostróda przygotowali prezentacje planety bądź planetoidy, pokazy artystyczne i naukowe, które przyczyniły się do samodoskonalenia się dzieci i młodzieży. W dniu tym przyświecało nam hasło: Bądź sobą, sięgnij gwiazd - odkrywamy swoje talenty. Młodzi artyści i naukowcy ze szkół podstawowych i przedszkola Gminy Ostróda zachwycili swoimi występami, kreatywnością i odwagą.

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
obrazek news
Gmina

SZKOLENIE Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

16.02.2023
W dniu 15 lutego 2023r. odbyło się szkolenie z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE mające na celu podniesienie skuteczności pracy specjalistów zaangażowanych w pracę zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności osobom profesjonalnie zajmującym się działaniami organizacyjnymi, interwencyjno-pomocowymi oraz  profilaktycznymi, z zakresu pracy ze zjawiskiem przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” organizowane przez Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szkolni z placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Ostródzie, a także dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Dzięki takim działaniom zwiększy się skuteczność służb w zakresie pomocy osobą poszkodowanym. Szkolenie zostało sfinansowane z środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
SZKOLENIE Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
obrazek news
Gmina

Program Ciepłe Mieszkanie

07.02.2023
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin do programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie”. Zwraca się do mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu o zgłaszanie do Urzędu Gminy Ostróda  uczestnictwa w ww. programie. Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu: 89 676 07 45 lub przez e-mail: sekretariat@gminaostroda.pl

 

Program Ciepłe Mieszkanie