obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

09.09.2021
Wójt Gminy Ostróda informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez popularyzację sportu w środowisku wiejskim” nie została wybrana żadna oferta.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

06.08.2021
OGŁOSZENIE
W uchwale Nr XXX/245/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2021 r. w ramach rozdziału 92605 § 2360 – Zadania w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zaplanowano środki w wysokości 262.000,00zł.
 
Zgodnie z „Rocznym Programem Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, w ramach otwartych konkursów ofert dla podmiotów uprawnionych w przedmiotowym rozdziale rozdysponowano środki w łącznej wysokości 237.000,00zł.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, nierozdysponowana kwota dotacji w wysokości 25.000,00zł zostaje przeznaczona na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
 
 
Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 r.

26.07.2021
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 lipca 2021 r. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

01.07.2021
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

25.02.2021

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

28.01.2021
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

30.12.2020
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 180/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 grudnia 2020 r. na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2020 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

04.12.2020
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

17.09.2020

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), informujemy, że w dniu 17 września 2020 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku” w Durągu na realizację zadania publicznego pn.: „Od ziarenka do bochenka – święto chleba i dyni na mazurskiej wsi” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

17.09.2020

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Ostróda informuje, iż w dniu 17 września 2020 r. Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” zmodyfikowało ofertę złożoną w dniu 14 września 2020 r. pn.: „Od ziarenka do bochenka – święto chleba i dyni na mazurskiej wsi” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO