Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe wiaty autobusowe

09.10.2020

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Ostróda wykonano perony autobusowe oraz postawiono nowe wiaty w m. Cibory, Zajączki, Miejska Wola i Glaznoty.

Nowe wiaty autobusowe
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowy chodnik w miejscowości Ostrowin

24.07.2020

Gmina Ostróda wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie wykonała remont ok. 240 mb chodnika w m. Ostrowin. Stare betonowe płyty zostały zamienione na kostkę typu polbruk. Koszt zadania po stronie Gminy Ostróda wyniósł 26 000,00 zł (w tym 20 000,00 to środki z funduszu sołeckiego).

Nowy chodnik w miejscowości Ostrowin
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa zatoki i peronu autobusowego w Lubajnach

24.07.2020

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Ostróda wykonano peron autobusowy z kostki betonowej oraz postawiono wiatę autobusową w m. Lubajny w ciągu drogi powiatowej nr 1230N.

Przebudowa zatoki i peronu autobusowego w Lubajnach
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont skrzyżowania w miejscowości Ornowo

23.07.2020

W gminie Ostróda zakończył się remont skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową nr 1227N Ostróda-Brzydowo w miejscowości Ornowo. Zadanie polegało na położeniu nakładki z masy bitumicznej oraz wykonaniu poszerzenia zjazdu z kostki granitowej. Koszt zadania wyniósł 40 500,00 zł. Inwestycja przyczyni się to nie tylko do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi ,ale również estetyki wsi. 

Remont skrzyżowania w miejscowości Ornowo
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w Smykówku

20.07.2020

W miejscowości Smykówko wykonano remont drogi, polegający na ułożeniu masy bitumicznej na odcinku o długości ok. 200 mb. Koszt zadania wyniósł 68 880,00 zł.

Remont drogi w Smykówku
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

17.07.2020

W gminie Ostróda dokonano odbioru zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury komunalnej tj. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny za kwotę 806 800,04 zł. Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o.

Budowa infrastruktury komunalnej
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa nawierzchni drogi w Kajkowie

08.07.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację inwestycji, która dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153056N – ul. Henrykowska w m. Kajkowo. Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 212 mb. jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch KR-2 oraz budowę kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonany zostanie również chodnik, a w końcowym odcinku drogi plac do zawracania. Koszt zadania to 382 674,16 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "CEZAR" Bogusława Zajkowska w siedzibą w Ostródzie.

Przebudowa nawierzchni drogi w Kajkowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa nawierzchni drogi w Klonowie

01.07.2020

Długo oczekiwana przez mieszkańców Klonowa przebudowa drogi w tym roku stanie się faktem. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153099N Klonowo - wieś”. Zadanie w całości sfinansowane jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Górki (Gmina Ostróda). Wartość inwestycji wynosi 560.905,51 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni drogi w Klonowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Konkursy dla obszarów wiejskich i sołectw rozstrzygnięte

25.06.2020

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął dwa konkursy istotne dla rozwoju obszarów wiejskich – „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla“ oraz „Małe granty sołeckie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego“. Dofinansowanie z terenu gminy Ostróda otrzymają:

  • Lipowo – wartość zadnia  24 800,00 zł, dofinansowanie 15 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 9 800,00 zł. Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu plaży w w/w miejscowości,
  • Lichtajny - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, wartość zadania 25 000,00 zł, dofinansowanie 20 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł.
Konkursy dla obszarów wiejskich i sołectw rozstrzygnięte
obrazek news
Inwestycje gminne

Miodowy Zakątek w Turznicy oficjalnie otwarty!

21.06.2020

Dzięki realizacji zadania została zagospodarowana przestrzeń wokół oczka wodnego oraz został nadany charakter tematyczny. Mała architektura w postaci m.in. ławek, tablicy informacyjnej czy modeli uli uczyniło z tego miejsca przestrzeń do wypoczynku o zupełnie odmiennym charakterze niż dotychczas występującego na terenie miejscowości. Wokół oczka wodnego powstała ścieżka spacerowa. Wzdłuż linii brzegowej zasadzony został miododajny berberys. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 21 942,00 zł.

Miodowy Zakątek w Turznicy oficjalnie otwarty!