Wykazy dot. nieruchomości gminnych

obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie.

16.03.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym następujące składniki nieruchomości: 1) fragment gruntu, o powierzchni 1,4577 ha, stanowiący część działki ew. Nr 48/1, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 1,9077 ha; 2) grunt działki ew. Nr 49/3, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 0,2382 ha; 3) budynek byłej szkoły, o numerze porządkowym 10, zlokalizowany w miejscowości Wygoda na dz. ew. Nr 48/1, 49/3, obręb Wygoda; 4) budynek gospodarczy położony na dz. ew. Nr 49/3, obręb Wygoda.

01.03.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym następujące składniki nieruchomości: 1) fragment gruntu, o powierzchni 1,4577 ha, stanowiący część działki ew. Nr 48/1, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 1,9077 ha; 2) grunt działki ew. Nr 49/3, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 0,2382 ha; 3) budynek byłej szkoły, o numerze porządkowym 10, zlokalizowany w miejscowości Wygoda na dz. ew. Nr 48/1, 49/3, obręb Wygoda; 4) budynek gospodarczy położony na dz. ew. Nr 49/3, obręb Wygoda.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym część nieruchomości o pow. 800 m2, stanowiący część działki ew. Nr 142/41, położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda.

08.02.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym część nieruchomości o pow. 800 m2, stanowiący część działki ew. Nr 142/41, położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym część nieruchomości o pow. 0,0119 ha stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 144/12, o pow. 0,1162 ha, położonej w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda.

08.02.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym część nieruchomości o pow. 0,0119 ha stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 144/12, o pow. 0,1162 ha, położonej w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Naprom oznaczonej jako dz. ew. Nr 307/3: 1) pomieszczenie o pow. 4,55 m2, wydzielone ze świetlicy w Napromie; 2) udział wynoszący 25/1000 w gruncie działki ew. Nr 307/3, obręb Naprom, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.

08.02.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Naprom oznaczonej jako dz. ew. Nr 307/3: 1) pomieszczenie o pow. 4,55 m2, wydzielone ze świetlicy w Napromie; 2) udział wynoszący 25/1000 w gruncie działki ew. Nr 307/3, obręb Naprom, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 166/88 o powierzchni 0,2082 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki.

18.01.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 166/88 o powierzchni 0,2082 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 323/2 o powierzchni 0,0871 ha, położoną w obrębie Ornowo.

13.01.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 323/2 o powierzchni 0,0871 ha, położoną w obrębie Ornowo.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 67 o pow. 0,0207 ha, położoną w obrębie Lipowiec.

13.01.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 67 o pow. 0,0207 ha, położoną w obrębie Lipowiec.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 346 o powierzchni 0,04 ha, położoną w obrębie Idzbark.

13.01.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 346 o powierzchni 0,04 ha, położoną w obrębie Idzbark.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 194/2 o pow. 0,0145 ha, położoną w obrębie Rudno.

05.01.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 194/2 o pow. 0,0145 ha, położoną w obrębie Rudno.